Privatlivspolitik

Tak, fordi du besøger www.syntese.dk. Syntese A/S er et dataselskab tilknyttet Ferring Group og er underlagt gruppens politikker.

Hos Syntese er dit privatliv vigtigt for os, og vi er forpligtet til at sikre, at vores databeskyttelsespraksis overholder gældende europæiske og lokale nationale databeskyttelsesregler.

I denne oversigt kan du læse om, hvordan Syntese indsamler, opbevarer og anvender oplysninger om dig og vil beskrive måderne, hvorpå vi vil sikre, at dine persondata er beskyttet i overensstemmelse med de gældende regler. Denne Privatlivspolitik gælder kun denne hjemmeside, hvis du besøger en anden hjemmeside relateret til eller anbefalet af Syntese eller Ferring, bedes du læse om beskyttelse af persondata på det respektive hjemmesider.

   • Hvad er persondata
   • Hvem kan betragtes som en registreret
   • Hvordan Syntese kan bruge dine persondata
   • Cookies
   • Opbevaring af persondata  
   • Dine rettigheder
   • Hvordan Syntese kan dele eller overføre dine persondata
   • Links til andre hjemmesider
   • Sikkerhedsoplysninger
   • Børn
   • Ændringer
   • Sådan kontakter du os

Hvad er persondata

Persondata betyder alle oplysninger, der vedrører et identificeret eller identificerbart individ. Dette kan omfatte navn, postadresse, telefonnummer, e-mailadresse eller andre oplysninger, der kan bruges til at identificere dig personligt. 

Hvem kan betragtes som en registreret

En registreret er enhver identificeret eller identificerbar person, der indsamles data omkring. Hvis du ikke allerede er en registreret af Syntese, kan der være muligheder under dit besøg på denne hjemmeside, hvor du giver persondata frivilligt og derfor bliver en registreret. Syntese indsamler kun persondata fra dig under dit besøg på denne hjemmeside, hvis og når du frivilligt leverer dem.

Hvordan Syntese kan bruge dine persondata

Ferring International Center SA (“Ferring”), som den registeransvarlige, på vegne af tilknyttede selskaber i Ferring Group, hermed Syntese, behandler kun dine persondata, hvor der er et retligt grundlag for at gøre det, og hvor det er nødvendigt at udføre formålet som det blev indsamlet til. Retsgrundlaget for behandling af dine persondata afhænger af det formål, som dataene blev indsamlet til, som beskrevet nedenfor:

 • Persondata kan anvendes om nødvendigt for vores legitime interesser i at forfølge eller opfylde følgende formål:
  • at svare dig vedrørende en forespørgsel i følgende kategorier: medier; partnerskaber; udvikling af forretningsforhold; og enhver anden generel forespørgsel;
  • at behandle og svare på forespørgsler angående databeskyttelse og en persons rettigheder;
  • at behandle og vurdere rapporterede sager for mulige misforhold og / eller brud på Ferring Philosophy samt andre relevante politikker og SOP’er
  • at behandle ansøgninger om aktuelle stillinger og / eller acceptere uopfordrede jobansøgninger;
  • at behandle og svare på en samarbejdsanmodning; eller
  • ethvert andet legitimt forretningsformål såsom dataanalyse, revision, forbedring af tjenester og udvidelse af vores forretningsaktiviteter.

Syntese mener, at det er nødvendigt at behandle persondata til de ovennævnte formål baseret på legitime interesser for at sikre, at forespørgsler, anmodninger, ansøgninger og rapporter rettidigt behandles i overensstemmelse med brugernes forventninger, politikker og gældende love, mens de samtidig tager passende hensyn til dine rettigheder.

 • Persondata kan anvendes om nødvendigt til at overholde gældende love og regler såsom:
  • at overholde love i eller uden for dit opholdsland,
  • at overholde en juridisk proces eller som svar på en retsafgørelse om at producere visse personoplysninger.
 • Persondata kan indsamles og behandles om nødvendigt for vitale interesser og for at overholde gældende sikkerhedshensyn inden for lægemiddelsektoren, såsom:
  • at behandle en rapport om bivirkninger, uønskede lægemiddelreaktioner, bivirkninger eller anden sikkerhedsinformation vedrørende et Ferring-lægemiddel / -produkt. For information om behandling af specielle kategoridata til dette formål henvises til Pharmacovigilance Privacy Notice.

Dine persondata vil kun blive brugt til det specifikke formål, som der er indsamlet til, og vil ikke blive brugt til noget andet formål uden at give dig besked på forhånd og / eller få det relevante samtykke.

Cookies

Når du besøger denne hjemmeside, kan data om din brug af hjemmesiden muligvis indsamles ved hjælp af Google Analytics. Denne sporingsteknologi bruger cookies til at indsamle overordnet data om hjemmesidens brug og aktivitet, f.eks. hvor mange brugere der besøger hjemmesiden, og hvor ofte. Disse data kan deles med en tredjepartsudbyder for yderligere at forbedre vores webservices. Ingen persondata kan tilgås eller indsamles via disse cookies. Brugen af denne type teknologi retter sig efter relevante love om persondata samt den gældende ePrivacy-forordning.

Opbevaring af persondata

Syntese gør alt for at sikre, at dine persondata kun opbevares i den periode, der kræves for at opfylde de formål, der er beskrevet i denne oversigt. Syntese opbevarer kun persondata i en længere periode, hvis det kræves eller er tilladt i henhold til lov eller i henhold til gældende regler inden for medicinalindustrien.

Dine rettigheder

Hvis og når vi indsamler, opbevarer og behandler dine persondata, får du specifikke rettigheder som registreret. Syntese vil beskytte disse rettigheder i overensstemmelse med gældende europæiske og nationale databeskyttelseslove.

 • Retten til adgang og rettelse: du har ret til at anmode om en kopi af de oplysninger, vi har om dig, samt retten til at anmode om korrektion af de persondata, vi har, hvis de er fejlagtig.
 • Retten til sletning og begrænsning af anvendelse: du har ret til at anmode om sletning af dine persondata eller til begrænsningen af ​anvendelse af ​​dine persondata. Disse rettigheder er begrænsede og gælder kun under visse omstændigheder, og hvor ingen undtagelser gælder.
 • Retten til dataportabilitet: du har ret til at anmode om en kopi af de persondata, vi har, samt retten til at anmode om disse data overføres til en anden dataansvarlig. Denne ret er underlagt visse betingelser og finder muligvis ikke anvendelse, f.eks. hvis det ikke er tilladt af hensyn til offentlighedens interesse eller hvis det ikke er teknisk muligt.
 • Retten til indsigelse: du har ret til at gøre indsigelse mod anvendelse af ​​dine persondata. Hvis dataene behandles af hensyn til offentlighedens interesse, videnskabelige eller statistiske formål, kan du stadig indvende, og det er vores ansvar at demonstrere legitimiteten af anvendelse af ​​dataene.
 • Du har retten til at kontakte eller indgive en klage til din lokale tilsynsmyndighed for databeskyttelse.

Hvis du har spørgsmål til dine persondatarettigheder, skal du benytte vores Data Subject Contact Form. Vi vender tilbage hurtigst muligt.

Hvordan Syntese kan overføre eller dele dine persondata

Persondata kan overføres til andre lokationer, (herunder Syntese og Ferring-tilknyttede selskaber, entreprenører, partnere eller agenter), hvor der er legitime grunde til en sådan overførsel, såsom en gyldig forretningsgrund. Disse lokationer kan omfatte lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).  Den slags delinger bliver beskyttet af interne internationale dataoverførselsaftaler for at sikre, at persondata bliver passet på i henhold til relevant europæisk og national lovgivning.

Syntese kan under visse omstændigheder dele dine persondata med tredjepart, såsom leverandører, entreprenører, partnere eller agenter, hvis det er nødvendigt for at opnå de nævnte formål, eller hvis tredjepart hjælper Syntese med bearbejde​​data. Syntese vil kun videregive persondata om dig til en tredjepart under følgende omstændigheder:

 • Der er givet relevant samtykke fra dig;
 • hvor relevant som et resultat af en anmodning fra dig som registreret
 • hvorved der er et retsgrundlag for videregivelse af dataene, og du har fået en passende meddelelse om dette
 • hvor vi er forpligtet til at gøre det i henhold til gældende love eller som et resultat af en retsafgørelse; eller
 • hvor Syntese beslutter at sælge, købe, fusionere eller på anden måde omorganisere sin forretningsstruktur.
 • Syntese vil aldrig sælge dine oplysninger til en tredjepart. 

Links til andre hjemmesider

Denne hjemmeside kan muligvis indeholde links til andre associerede eller eksterne hjemmesider. Syntese er ikke ansvarlig for indholdet, kvaliteten, dataindsamlingen eller databeskyttelsen på nogen andre hjemmesider. Hvis du besøger en anden hjemmeside, bør du selv sætte dig ind i deres respektive privatlivspolitikker og indstillinger.

Sikkerhedsinformation

Syntese forsøger på en række måder teknisk og organisatorisk at beskytte dine persondata mod uautoriseret adgang, brug, offentliggørelse, utilsigtet sletning eller tab. For eksempel, Syntese er i relevante tilfælde forpligtet til at kryptere, anonymisere eller pseudonymisere persondata. Informationen bliver opbevaret i et system, der er oprettet til formålet, og vores interne politikker og procedurer er designet til at prioritere og fremme beskyttelsen af persondata.

Mens vores datasikkerhedsforanstaltninger kontinuerligt evalueres og opdateres, kan sikkerheden for data, der overføres via internettet fra en computer eller anden enhed ikke garanteres, og du opfordres til at forsøge at beskytte dig selv online og mod uautoriseret brug af dine adgangskoder og mobile enheder, samt installation af passende firewall, anti-virus og anti-spyware programmer til din computer.

En ikke-udtømmende liste over mulige datahændelser kan omfatte:

 • en mistet / stjålet bærbar computer
 • en ekstern hacker
 • en e-mail, der indeholder persondata sendt ved en fejl
 • information mistet under transit
 • dokumenter, der ikke har været opbevaret sikkert.

I tilfælde af at du har mistanke om sikkerhedsbrud  eller opdager sårbarheder, er det vigtigt at rapportere disse datahændelser øjeblikkeligt ved brug af Data Subject Contact Form.

Børn

Syntese er forpligtet til at beskytte børns privatliv. Hvis persondata vedrører en registreret, der er under 18 år (eller endnu yngre i tilfælde af en specifik national lov), kræves samtykke fra deres juridiske repræsentant. Syntese skal gøre alle tilgængelige og rimelige bestræbelser på at verificere, at det nødvendige samtykke er opnået i sådanne tilfælde.

Ændringer

Eventuelle ændringer af denne Privatlivspolitik vil blive kommunikeret på denne hjemmeside. Vi anbefaler, at du tjekker vores Privatlivspolitik løbende, når du besøger vores hjemmeside for at gennemgå eventuelle ændringer og for at holde dig orienteret om vores løbende arbejde med at respektere retten til privatliv og til at levere det højest mulige databeskyttelsesniveau.

Kontakt information

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne Privatlivspolitik, eller du ønsker at fravælge det, bedes du kontakte Syntese og Syntese lokale postkasse: info@syntese.dk.

I tilfælde af at du ønsker:

 • Rapportere en datahændelse eller mistanke om brud på persondata
 • Indsende en anmodning om at udøve dine rettigheder som registreret eller
 • Kontakte Global Data Protection Officer med en generel henvendelse

benyt venligst Data Subject Contact Form

Eller kontakt:

Att.: Data Protection Officer
Ferring International Center S.A.
Chemin De la Vergognausaz 50
1162 St Prex
Schweiz

Du kan også skrive til EU-repræsentanten for GDPR,
Att .: Data Protection Officer
Ferring International PharmaScience Center (IPC)
Kay Fiskers Plads 11
2300 København S
Danmark

Denne Privatlivspolitik blev sidst opdateret den 10-02-2020

Print Friendly, PDF & Email