Sikkerheds-, helbreds- og miljøpolitik

  • Beskytte vores medarbejderes sikkerhed og helbred samt andre, der bliver påvirket af vores produktion, ved at stræbe efter at forhindre arbejdsskader
  • Drive vores virksomhed på en miljøbevidst måde for at reducere vores CO2-aftryk, som vores energi- og vandforbrug, vores CO2-udslip og vores affalds mængder.
  • Integrere sikkerheds-, helbreds- og miljøbevidsthed i alle Synteses forretningsaktiviteter
  • Forpligte os til konstant at forbedre vores sikkerheds-, helbreds- og miljøpræstation
  • Påbegynde konkrete handlingsplaner for at nå vores sikkerheds-, helbreds-, og miljømål
  • Stille ressourcer og træning til rådighed for at gøre det muligt for vores organisation at implementere denne politik
  • Efterkomme retskrav samt sikkerheds-, helbreds- og miljøstandarder
  • Kommunikere og samarbejde med centrale aktører i at løse problemer og at forbedre konkurrenceevne.
Print Friendly, PDF & Email