Det eksterne miljø

For os er beskyttelse af miljøet ikke en pligt, men en hjertesag. Det er ikke blot et spørgsmål om at leve op til de nuværende regler, men et spørgsmål om at fremtidssikre vores produktion og at kunne være stolte af vores indsats på alle områder. Det er en uadskillelig del af vores virksomhedsfilosofi konstant at søge nye måder at reducere vores energiforbrug og dermed vores CO2-udledning.

Syntese A/S  har siden 2011 været ISO 14001-certificeret, hvilket understreger vores væsentlige, målrettede indsats for miljøet.

Hvert år sætter vi nye og ambitiøse mål for at reducere

  • Spild
  • Vandforbrug og spildevand
  • Energi- og olieforbrug

Vi er underlagt obligatorisk godkendelse ifølge IPPC-direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening.

Vi udgiver også årligt en miljørapport, der informerer om vores nuværende situation, og som omfatter vores mål og handlingsplaner for nye grønne initiativer og forbedringer.

Vi sigter efter at anvende vedvarende energi, i 2016 installerede vi et solcelleanlæg, som bidrager med ca. 10% af vores elforbrug og fra og med 2021 er 100% af det el, vi indkøber, været baseret på fornybare kilder.

I 2003 modtog vi København Amts Miljøpris takket være vores intensive forebyggelsesarbejde.

Se vores sikkerheds-, helbreds- og miljøpolitik.

Print Friendly, PDF & Email